Over Hanneke Nijsten
Als klinisch neuropsycholoog programmaleider vb het zorgprogramma Huntington. Tevens betrokken bij verblijfs afdelingen voor mensen met Huntington (intramuraal). Daarnaast kartrekker en regieverantwoordelijke voor de polikliniek Huntington.
Ervaring met de ziekte van Huntington sinds
2004
Organisatie
Archipel
E-mailadres
Hanneke.Nijsten@archipelzorggroep.nl
Organisaties
HuntingtonNet
Over HuntingtonNet
Huntington Netwerk Nederland is een samenwerkingsverband waarin de autonome posities van zorgorganisaties worden erkend en positief aansluiten bij de ontwikkelingen die individuele organisaties bereiken voor de zorg voor Huntingtonfamilies. Het Netwerk volgt op inhoudelijk niveau welke ontwikkelingen er voor goede ketenzorg nodig zijn en wat er nodig is om deze ontwikkelingen te realiseren en wie daarin de leiding zou kunnen nemen.
Contact & locaties(1van1)