Over Cindy Kruijthof
Als casemanager / coördinerend verpleegkundige kom ik in contact met mensen in de thuissituatie die gediagnosticeerd zijn met de Ziekte van Huntington, waar ik ondersteuning bied in het coördineren van de zorg die zij (kunnen gaan) ontvangen. Daarnaast denk ik graag mee in oplossingen voor de complexe problemen waar cliënt en mantelzorger tegenaan lopen en ben ik hun aanspreekpunt vanuit het Expertise Centrum Huntington, in mijn geval van Atlant in Apeldoorn. Mijn werkveld is breed; van Utrecht tot Enschede en van Nijmegen tot Lelystad. Ik zoek verbinding met regionale zorgaanbieders en instanties die niet altijd bekend zijn met de Ziekte van Huntington en kan deze professionals voorlichting geven rondom het ziektebeeld waardoor de cliënt zorg op maat krijgt. Als coördinerend verpleegkundige ben ik de spin in het web van het netwerk van zorgverleners en cliënt en regisseer ik mijn werkzaamheden vanuit de zorg- en ondersteuningsvragen. Ook voor mensen die net de diagnose hebben gekregen en nog weinig symptomen ervaren, kan het fijn zijn om kennis te maken en een gesprek te hebben waar zij hun vragen kunnen stellen en een aanspreekpunt te hebben voor in de toekomst. Ik werk vraaggericht; met elkaar stemmen we af waar de behoefte aan begeleiding ligt en ik zet de keuzes die bij autonomie en eigen regie van de cliënt horen centraal. Het leven van een cliënt is zoveel méér dan alleen Huntington!
Ervaring met de ziekte van Huntington sinds
2016
Organisatie
Atlant
E-mailadres
c.kruijthof@atlant.nl
Organisaties
HuntingtonNet
Over HuntingtonNet
Huntington Netwerk Nederland is een samenwerkingsverband waarin de autonome posities van zorgorganisaties worden erkend en positief aansluiten bij de ontwikkelingen die individuele organisaties bereiken voor de zorg voor Huntingtonfamilies. Het Netwerk volgt op inhoudelijk niveau welke ontwikkelingen er voor goede ketenzorg nodig zijn en wat er nodig is om deze ontwikkelingen te realiseren en wie daarin de leiding zou kunnen nemen.
Contact & locaties(1van1)