Over Dorine Tieleman
Sinds 2002 als specialist ouderengeneeskunde te maken met cliënten met de ziekte van Huntington die bij Plantein, nu Patyna, verbleven of de dagbehandeling bezochten. Sinds ruim 5 jaar betrokken bij de ontwikkeling van de woonunit voor cliënten met de ziekte van Huntington in woon-, zorg-, behandelcentrum Bloemkamp (onderdeel van Patyna) en behandelend SO van 8-10 cliënten met de ziekte van Huntington die daar langdurig wonen.
Ervaring met de ziekte van Huntington sinds
2002
Organisatie
Patyna
E-mailadres
dorine.tieleman@patyna.nl
Organisaties
HuntingtonNet
Over HuntingtonNet
Huntington Netwerk Nederland is een samenwerkingsverband waarin de autonome posities van zorgorganisaties worden erkend en positief aansluiten bij de ontwikkelingen die individuele organisaties bereiken voor de zorg voor Huntingtonfamilies. Het Netwerk volgt op inhoudelijk niveau welke ontwikkelingen er voor goede ketenzorg nodig zijn en wat er nodig is om deze ontwikkelingen te realiseren en wie daarin de leiding zou kunnen nemen.
Contact & locaties(1van1)